TOPlist

Co znamená behaviorální přístup k výcviku

pes a ježek

Samozřejmě existují různé způsoby, jak přistoupit k výcviku psa. Každý trenér si jistě bude stát za svým názorem ohledně jím prováděného výcviku. Ale doba, kdy se vše řešilo “lehce násilnou” formou a to nejen z pohledu pejska, ale i při tréninku z pohledu náhodného kolem jdoucího, se naštěstí mění. Proto bychom vás rádi seznámili s metodou výcviku psů, která je stále více preferována ve světě. Naše výcvikové centrum tuto metodu úspěšně používá již řadu let a má s ní mnoho zkušeností. Jedná se o učení na základě teorie behaviorismu.

Nejprve je potřeba upřesnit, co vlastně behaviorismus je.

„Behaviorismus je myšlenkový směr, v jehož centru zájmu stojí chování, jeho pozorování a analýza“

Jedná se o teorii zabývající se studiem chování zvířete, nebo člověka a jeho reakcí na prostředí . Jedním z hlavních představitelů behaviorismu byl B.F.Skinner, který se ve svém studiu zaměřuje na efekty, které způsobuje jednání daného jedince v reakci na své okolí. Studie zpracovaná B.F.Skinnerem nachází  novou cestu vedoucí k výchově psa. B.F.Skinner navazuje na učení ruského fyziologa I.P.Pavlova, který ve svých pokusech přišel na to, že psi reagují na opakující se podněty ještě dříve, než jsou odměněni. Toto následně I.P.Pavlov popsal jako podmíněné reflexy a hovoříme o klasickém podmiňování. Skinner si tedy řekl. Jestliže jsou psi schopni se učit na základě opakujících se podnětů, budou schopni se učit i ze získaných zkušeností. Vychází z toho, že chování se skládá z prvků, které nazval operanty. Každý náhodný jednotlivý pohyb zvířete představuje “operant”. Jestliže např. odměňujeme jednotlivé pohyby psa, vzniká tendence toto chování opakovat. Naopak pokud je jednotlivý pohyb spojen s nepříjemným, vzniká tendence se těmto pohybům vyhýbat – takto dochází k formování chování. Z toho vyplývá, že zvíře se učí z důsledků svého vlastního chování. Rozlišujeme čtyři důsledky chování: pozitivní posílení, pozitivní trest, negativní posílení a negativní trest. Svou metodu učení nazval B.F.Skinner operantním podmiňováním.

Pes dorážející na ježka

Při behaviorálním výcviku je možné i odstraňování nežádoucího chování psa, například formou vyhasínání – postupné oslabování nepřístojného chovaní až do jeho vymizení.

Cesta behaviorálního výcviku není úplně jednoduchá, protože se nejedná jen o výchovu pejska, ale je důležité, abyste se i Vy dokázali ztotožnit s touto metodou. Odměnou vám pak bude poslušný, zdravě sebevědomý a šťastný čtyřnohý přítel.